OKNA

Okna nie powinny być wyposażone w mikrowentylację lub inne formy rozszczelniania. Powinny być maksymalnie szczelne. Dla optymalnego efektu sugerujemy montaż okien wyposażonych w szyby oraz ramy o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła, zamontowane w sposób zapewniający uniknięcie powstania jakichkolwiek mostków termicznych w miejscu styku ramy okna lub parapetu z murem.

DRZWI WEWNĘTRZNE

Powinny zapewniać przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Efekt ten uzyskać można pozostawiając podcięcie o powierzchni od 80 do 200 cm2 (w zależności od rodzaju pomieszczenia) pod drzwiami lub poprzez zastosowanie kratki drzwiowej. Drzwi zewnętrzne oraz ewentualne drzwi kotłowni czy garażu powinny być całkowicie szczelne.

IZOLACJA BUDYNKU

Powinna zostać wykonana w sposób zapewniający uniknięcie powstania mostków termicznych. Jej grubość i współczynnik izolacyjności powinny zapewnić izolację odpowiednią co najmniej dla domu energooszczędnego. Dotyczy to zarówno izolacji ścian, jak również dachu, fundamentów czy podłóg.

KOMINY

Przy rekuperacji kominy wentylacyjne, kratki czy zetki wentylacyjne są zbędne. Jedynie w przypadku domów wyposażonych w kominek lub system CO wymagający zastosowania komina ich wykonanie staje się konieczne. W zależności od typu systemu grzewczego należy zastosować odpowiedni system wentylacyjny pomieszczenia kotłowni. Garaż musi zostać również wyposażony w niezależny system wentylacyjny, zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji garaży.

KOMINEK

W domu wyposażonym w rekuperator wskazane jest zastosowanie kominka z zamkniętą komorą spalania oraz wyposażonego w niezależny system pobierania powietrza zewnętrznego do paleniska.

OKAP KUCHENNY

W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej zalecamy stosowanie okapu w wersji filtrującej za pomocą filtra przeciwtłuszczowego oraz przeciwzapachowego (węglowego), bez wyprowadzania powietrza na zewnątrz. Nie zalecamy łączenia okapu kuchennego z systemem wentylacyjnym z rekuperatorem.

STANDARD REKUPERATORA

Rekuperator marki AERIS

Sprawność rekuperatora

do 95%

Sprawność rekuperatora (wersja z odzyskiem wilgoci)

do 86% termiczna
do 60% odzysku wilgoci
do 127% całkowita

Wymiennik

przeciwprądowy

Automatyczny by-pass

TAK

Przyjazny panel sterowania rekuperatorem

TAK

Koszty eksploatacyjne (zużycie prądu)

od 0,39 pln/dziennie

Wydajność przy 200 Pa (AERIS 350)

365 m²/h

Wydajność przy 200 Pa (AERIS 550)

570 m³/h

Zabezpieczenie kominowe

TAK

Impulsowa nagrzewnica wstępna

TAK

Cicha praca urządzenia

od 36 dB (A)

Energooszczędne wentylatory (zużycie energii od 13 W)

TAK

Możliwość podłączenia jednostki chłodniczej ARTIC

TAK

Możliwość podłączenia ggwc

 

System antyzamrożeniowysterowany automatycznie

TAK

Inteligentny system programowania i regulacji

TAK

Możliwość radiowego sterowania

TAK

Izolacja rekuperatora

TAK

Dodatkowe czujnikizawartości CO2

TAK

Dodatkowy sterownik do szybkiego przewietrzania

TAK

Dodatkowe czujniki wilgotności

TAK

Niskie koszty filtrów

TAK

Ogólnopolski serwis

TAK

Instrukcja obsługi rekuperatora w języku polskim

TAK

Opcja tygodniowego i godzinowego programowania pracy

TAK

Atest higieniczny

TAK

Certyfikat domów pasywnych

TAK

Gwarancja

2 lata

Wersja z odzyskiem wilgoci

TAK

STANDARD INSTALACJI

Warto zapytać o:

Rodzaj kanałów wentylacyjnych

sztywne, stalowe rury na całej długości

Klasa szczelności kanałów wentylacyjnych

C

Możliwość wyczyszczenia kanałów

TAK

Izolacja kanałów na całej długości

TAK

Szczelne połączenia kanałów

TAK

Regulacja przepływów powietrza (kontrola anemometrem)

TAK

Dodatkowe tłumiki

TAK/opcja

Anemostaty na zakończeniach nawiewów i wywiewów

TAK

Projekt instalacji zgodną z Polskimi Normami (w cenie)

TAK

Dodatkowe ustabilizowanie kanałów

TAK

Dodatkowe uszczelki (system KEN-LOCK)

TAK/opcja

Pomiar skuteczności instalacji

TAK

Protokół regulacji

TAK

Gwarancja

TAK

Anemostaty – elementy montowane na zakończeniu przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w ścianie lub suficie, przez które powietrze jest nawiewane lub wywiewane z pomieszczeń; anemostaty umożliwiają regulację strumienia powietrza i prawidłowe jego rozprowadzenie w pomieszczeniach.

By-pass – element w rekuperatorze służący do ominięcia wymiennika ciepła pozwalający w okresie letnim na wykorzystanie chłodnego powietrza.

Czerpnia – element montowany na elewacji podłączony do przewodów wentylacyjnych służący do pobierania świeżego powietrza (nawiewanego do pomieszczeń).

Czujnik CO2 - przeznaczony do mierzenia stężenia dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych. W zależności od wielkości stężenia CO2 w powietrzu, czujnik przekształca zmierzoną wartość na sygnał od 0 do 10 V i za pomocą tego sygnału steruje rekuperatorem zmieniając wydajność wentylatorów. W ten sposób, dzięki dodatkowej wentylacji, powietrze w pomieszczeniach, w których zwiększyło się stężenie CO2 (np. podczas przebywania w domu większej ilości ludzi), może być szybko oczyszczone poprzez dodatkowe wietrzenie.

Czujnik wilgotności - przeznaczony do mierzenia poziomu wilgotności w budynkach mieszkalnych. W zależności od poziomu wilgotności w powietrzu, czujnik przekształca zmierzoną wartość na odpowiedni sygnał od 0 do 10 V i za pomocą tego sygnału steruje rekuperatorem zmieniając wydajność wentylatorów. W ten sposób, dzięki dodatkowej wentylacji, powietrze w pomieszczeniach, w których zwiększył się poziom wilgotności, (np. podczas intensywnego korzystania z łazienki lub kuchni), może być szybko oczyszczone z nadmiernej wilgoci poprzez dodatkowe wietrzenie.

Filtr – element zatrzymujący zanieczyszczenia stałe oczyszczający powietrze świeże na nawiewie, na wywiewie filtr pełni funkcję ochronną wymiennika przed zanieczyszczeniami.

GGWC – gruntowy glikolowy wymiennik ciepła to urządzenie umieszczane między czerpnią powietrza, a centralą wentylacyjną. Jego zadaniem jest przekazywanie ciepła lub chłodu (w zależności od trybu pracy - letni lub zimowy) pochodzącego z gruntu, do powietrza wentylacyjnego. Moduł ten zasilany jest 30% roztworem wodnym glikolu, które stanowi medium transportujące energię cieplną.

Impulsowa nagrzewnica wstępna – zabezpiecza wymiennik centrali przed zamarzaniem,  umożliwia zachowanie ciągłej wentylacji zrównoważonej w okresie długich mrozów.

Jednostka chłodnicza ARTIC – urządzenie służące do schładzania powietrza nawiewanego w systemach wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Klasa szczelności –  informuje o szczelności połączeń kanałów z kształtkami i dokładności wykonania rur Spiro oraz o klasie szczelności używanego materiału, najczęściej spotykane to klasa A, B, C, D, A, przy czym A to klasa kanałów o najmniejszej szczelności, klasa D to kanały z uszczelkami o najwyższej klasie szczelności.

Przewody wentylacyjne – najczęściej stalowe elementy (rury) służące do transportowania powietrza.

Pa (Pascal) – jednostka ciśnienia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – kuchnia, łazienka, toaleta, pralnia, suszarnia, itp.

Pomieszczenia mieszkalne – pokój, sypialnia, salon, itp.

Pomieszczenia pomocnicze – garderoba, spiżarnia, pomieszczenia porządkowe, itp.

Radiowe sterowanie – sterownik bezprzewodowy RFZ wykorzystujący technologię radiową umożliwia zdalne sterowanie pracą rekuperatora bez konieczności korzystania z przełącznika trójstopniowego, sterownika EASE czy panelu LUXE.

Rekuperator (centrala wentylacyjna) – urządzenie służące do wymiany powietrza w pomieszczeniach posiadające wymiennik ciepła umożliwiający odzysk ciepła oraz filtrację powietrza.

Rury spiro – sztywne okrągłe kanały ze zwijanej spiralnie blachy stalowej służące do przesyłu powietrza (często pojęciem tym błędnie określa się inne miękkie przewody wentylacyjne).

Sprawność rekuperatora - współczynnik informujący, jaki procent ciepła z powietrza wywiewanego zostaje przekazany w wymienniku ciepła do powietrza nawiewanego.

Spręż dyspozycyjny rekuperatora – ciśnienie (siła), z jaką rekuperator przetłacza powietrze do kanałów wentylacyjnych mierzone na jego króćcach; dopiero podanie wydajności razem ze sprężem w wyczerpujący sposób informuje o mocy urządzenia.

Sterownik do szybkiego przewietrzania – umożliwia aktywowanie czasowego zwiększenia intensywności wentylacji przez czas ustawiony indywidualnie przez użytkownika.

System antyzamrożeniowy – w pełni automatyczny system rekuperatora załączający się podczas długotrwałych niskich temperatur zabezpieczający urządzenie przed  zamarzaniem. Wyposażony w impulsową nagrzewnicę wstępną sterowaną specjalny algUmożliwia utrzymanie stałej ilości powietrza nawiewanego i utrzymanie wentylacji zrównoważonej.

Wydajność rekuperatora – ilość powietrza, którą przetłacza rekuperator, zazwyczaj podawana równolegle ze sprężem dyspozycyjnym.

Wymiennik ciepła – urządzenie w rekuperatorze zbudowane z małych kanalików odpowiednio ukierunkowanych pozwalający na przekazywanie energii z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego lub odwrotnie.

Wymiennik entalpiczny – urządzenie o podobnej budowie jak wymiennik ciepła umożliwiające odzysk ciepła i wilgoci; jednocześnie dzięki zastosowaniu materiałów o odpowiedniej przepuszczalności, w wymienniku dochodzi do przekazania wilgoci bez mieszania się powietrza.

Zabezpieczenie kominowe – jego działanie polega na ochronie przed powstaniem nierównomierności w pracy nawiewu i wywiewu (pod- lub nadciśnienia w budynku). Funkcja ta wykorzystywana jest w domach wyposażonych w kominek, gdzie istnieje ryzyko zasysania dymu z komina do salonu.

W najnowocześniejszych rekuperatorach ruch powietrza wywoływany jest przez energooszczędne wentylatory na prąd stały.

Urządzenie można zamontować w garażu, garderobie lub w innym pomieszczeniu technicznym lub gospodarczym. Dopuszczalny jest również montaż na poddaszu użytkowym lub poddaszu nieużytkowym, ale koniecznie izolowanym.

Przy zastosowaniu systemu wentylacji mechanicznej opartego na rekuperatorze nie wymaga się budowania kominów do wentylacji grawitacyjnej, konieczne natomiast jest pozostawienie kominów spalinowych do pieca i kominka, a także wentylacji grawitacyjnej garażu i kotłowni.

Rekuperatory AERIS z wymiennikiem przeciwprądowym zapewniają odzysk ciepła na poziomie do 95%, a w wersji z odzyskiem wilgoci nawet do 127%.

Sztywne, izolowane kanały wentylacyjne umożliwiają w późniejszym okresie wyczyszczenie instalacji wentylacyjnej, a przez cały czas użytkowania gwarantują prawidłowe parametry pracy systemu.

Niskie koszty eksploatacyjne rekuperatora to nie tylko zużycie prądu, ale ceny filtrów i serwisu pogwarancyjnego urządzenia.

Rekuperator z automatycznie wbudowanym by-passem zapewni efektywne, automatycznie sterowanie przewietrzaniem w budynku w okresie wiosennym bez zbędnego podnoszenia temperatury.

Bezpieczne i wysokiej jakości urządzenie posiada nie tylko nagrzewnicę wstępną w standardzie, ale również zabezpieczenie kominowe, możliwość bezprzewodowego sterowania oraz podłączenia dodatkowego sterownika do szybkiego przewietrzania.

Prawidłowo działający system wentylacyjny z odzyskiem ciepła zapewnia:

  1. stałe dostarczanie do pomieszczeń optymalnej ilości świeżego powietrza przy jednoczesnym usuwaniu powietrza zużytego
  2. obniżanie zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym
  3. obniżanie stężenia szkodliwych zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym: dwutlenku węgla, pyłu, sadzy, mikroorganizmów, np. grzybów, substancji chemicznych emitowanych przez meble, wykładziny etc.

przy jednoczesnym:

  1. wysokim komforcie klimatycznym
  2. dużych oszczędnościach na ogrzewaniu
  3. szybkim usunięciu z powietrza wewnętrznego nieprzyjemnych zapachów (opcja intensywnego przewietrzania)
  4. zabezpieczeniu domu przed zagrzybieniem
  5. braku przeciągów

Czym należy kierować się przy doborze całej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła:

WYLICZENIA PROJEKTOWE

Wielu inwestorów prywatnych traktuje projekt instalacji wentylacyjnej jako wydatek, na który nie warto przeznaczać żadnych środków. Ten sposób myślenia wzmacniany jest niejednokrotnie przez architektów, którzy w bardzo często unikają tematu zaprojektowania wentylacji w domku jednorodzinnym. Przecież wystarczy komin i grawitacja! Nie do końca… Prawidłowe funkcjonowanie instalacji zapewni jedynie dokładne obliczenie oporów oraz spadków ciśnień w przewodach wentylacyjnych, a co za tym idzie dobranie odpowiednich długości i średnic przewodów. To samo dotyczy doboru samego rekuperatora: należy zwrócić się z tym do specjalisty, najlepiej z dostatecznym doświadczeniem w wykonywaniu instalacji rekuperacyjnych w domkach jednorodzinnych.

KANAŁY WENTYLACYJNE

Wiele firm oferuje swoim klientom przy montażu instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła tańsze miękkie przewody nieizolowane, tzw. flexy. Są one tanie, a ich układanie to wyjątkowe ułatwienie dla instalatora, ale nie dajmy się zwieść: flexy to przede wszystkim dużo większe niż w stalowych rurach Spiro opory przepływu spowodowane pokarbowaną powierzchnią wewnętrzną, która sprzyja także odkładaniu się zanieczyszczeń. Ponadto bardzo trudno przewidzieć rzeczywiste opory na instalacji ułożonej z przewodów miękkich, gdyż nie wiadomo, ile razy i w jaki sposób zagnie je instalator. Zrobi po prostu tak, jak mu będzie wygodniej, co niekoniecznie przełoży się na jakość późniejszego funkcjonowania całości systemu. Tego problemu nie ma przy kanałach stalowych, które nie tylko mają gładką powierzchnię wewnętrzną, która uniemożliwia zaleganie zanieczyszczeń, ale także wymuszają niejako sposób ich ułożenia przez swój stały kształt i wygięcia. Jest to jednak trudniejsze i wymaga doświadczenia, stąd duża niechęć zwłaszcza początkujących instalatorów do tego typu kanałów.

Pamiętajmy również o dopilnowaniu właściwego zaizolowania przewodów wentylacyjnych: brak izolacji wielokrotnie zwiększa ryzyko powstania skroplin, które spływając na okrywające przewody ścianki gipsowe spowodują gnicie ich od środka. Może to spowodować konieczność wykonania generalnego remontu całego domu już po dwóch latach od zamieszkania.

Przewody izolowane posiadają jeszcze jedną cenną właściwość: stanowią dodatkowe wytłumienie dźwięku mogącego powstać wewnątrz instalacji wentylacyjnej. Należy również zwrócić baczną uwagę na średnice przewodów uwzględnione w projekcie. Stosowanie przewodów węższych spowoduje na pewno zwiększenie oporów instalacji, a co za tym idzie zakłócenie jej działania oraz znaczne zwiększenie poziomu szumu wydobywającego się ze zbyt wąskiego anemostatu na jego końcu. W końcu również miękkie przewody uniemożliwiają jakiekolwiek wyczyszczenie. Istnieje także niebezpieczeństwo ich uszkodzenia już w trakcie instalacji. Kanały sztywne są zdecydowanie bardziej odporne na tego typu uszkodzenia.

ANEMOSTATY

W wyniku przepływu powietrza plastik ulega o wiele silniejszemu naelektryzowaniu w porównaniu z metalem, dlatego osadzanie się kurzu jest o wiele silniejsze na anemostatach plastikowych. Anemostaty wykonane z aluminium lub stalowe, malowane proszkowo wymagają znacznie rzadszego czyszczenia.

CZERPNIA I WYRZUTNIA POWIETRZA

Montowana w ścianie budynku powinna być odporna na warunki atmosferyczne. Idealnym rozwiązaniem jest czerpnia aluminiowa.

GRUNTOWY WYMIENNIK CIEPŁA

Jest idealnym uzupełnieniem instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Nie da się go niestety zastosować w przypadku domu wyposażonego w wentylacje grawitacyjną. Ważne jest również, aby dobór długości, średnicy oraz sposobu ułożenia wymiennika dokonany był przez fachowca. GWC ułożony zbyt blisko fundamentów budynku może spowodować ich przemrożenie zimą, co może spowodować wzrost kosztów ogrzewania budynku. Ułożenie GWC zbyt płytko zniweluje jego działanie zarówno zimą, jak i latem. Wykorzystanie do wykonania GWC materiałów ze stali ocynkowanej (co proponują niektóre firmy obecne na polskim rynku) prawie na pewno spowoduje jego przerdzewienie oraz rozszczelnienie w ciągu kilku lat. Pozorna oszczędność w momencie montażu najczęściej skutkuje wysokimi kosztami naprawy niedziałającej instalacji...