Nasz serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażasz zgodę na zapisywanie pilków cookies w swoim urządzeniu.
Zamknij

Anemostaty – elementy montowane na zakończeniu przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w ścianie lub suficie, przez które powietrze jest nawiewane lub wywiewane z pomieszczeń; anemostaty umożliwiają regulację strumienia powietrza i prawidłowe jego rozprowadzenie w pomieszczeniach.

By-pass – element w rekuperatorze służący do ominięcia wymiennika ciepła pozwalający w okresie letnim na wykorzystanie chłodnego powietrza.

Czerpnia – element montowany na elewacji podłączony do przewodów wentylacyjnych służący do pobierania świeżego powietrza (nawiewanego do pomieszczeń).

Czujnik CO2 - przeznaczony do mierzenia stężenia dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych. W zależności od wielkości stężenia CO2 w powietrzu, czujnik przekształca zmierzoną wartość na sygnał od 0 do 10 V i za pomocą tego sygnału steruje rekuperatorem zmieniając wydajność wentylatorów. W ten sposób, dzięki dodatkowej wentylacji, powietrze w pomieszczeniach, w których zwiększyło się stężenie CO2 (np. podczas przebywania w domu większej ilości ludzi), może być szybko oczyszczone poprzez dodatkowe wietrzenie.

Czujnik wilgotności - przeznaczony do mierzenia poziomu wilgotności w budynkach mieszkalnych. W zależności od poziomu wilgotności w powietrzu, czujnik przekształca zmierzoną wartość na odpowiedni sygnał od 0 do 10 V i za pomocą tego sygnału steruje rekuperatorem zmieniając wydajność wentylatorów. W ten sposób, dzięki dodatkowej wentylacji, powietrze w pomieszczeniach, w których zwiększył się poziom wilgotności, (np. podczas intensywnego korzystania z łazienki lub kuchni), może być szybko oczyszczone z nadmiernej wilgoci poprzez dodatkowe wietrzenie.

Filtr – element zatrzymujący zanieczyszczenia stałe oczyszczający powietrze świeże na nawiewie, na wywiewie filtr pełni funkcję ochronną wymiennika przed zanieczyszczeniami.

GGWC – gruntowy glikolowy wymiennik ciepła to urządzenie umieszczane między czerpnią powietrza, a centralą wentylacyjną. Jego zadaniem jest przekazywanie ciepła lub chłodu (w zależności od trybu pracy - letni lub zimowy) pochodzącego z gruntu, do powietrza wentylacyjnego. Moduł ten zasilany jest 30% roztworem wodnym glikolu, które stanowi medium transportujące energię cieplną.

Impulsowa nagrzewnica wstępna – zabezpiecza wymiennik centrali przed zamarzaniem,  umożliwia zachowanie ciągłej wentylacji zrównoważonej w okresie długich mrozów.

Jednostka chłodnicza ARTIC – urządzenie służące do schładzania powietrza nawiewanego w systemach wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Klasa szczelności –  informuje o szczelności połączeń kanałów z kształtkami i dokładności wykonania rur Spiro oraz o klasie szczelności używanego materiału, najczęściej spotykane to klasa A, B, C, D, A, przy czym A to klasa kanałów o najmniejszej szczelności, klasa D to kanały z uszczelkami o najwyższej klasie szczelności.

Przewody wentylacyjne – najczęściej stalowe elementy (rury) służące do transportowania powietrza.

Pa (Pascal) – jednostka ciśnienia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – kuchnia, łazienka, toaleta, pralnia, suszarnia, itp.

Pomieszczenia mieszkalne – pokój, sypialnia, salon, itp.

Pomieszczenia pomocnicze – garderoba, spiżarnia, pomieszczenia porządkowe, itp.

Radiowe sterowanie – sterownik bezprzewodowy RFZ wykorzystujący technologię radiową umożliwia zdalne sterowanie pracą rekuperatora bez konieczności korzystania z przełącznika trójstopniowego, sterownika EASE czy panelu LUXE.

Rekuperator (centrala wentylacyjna) – urządzenie służące do wymiany powietrza w pomieszczeniach posiadające wymiennik ciepła umożliwiający odzysk ciepła oraz filtrację powietrza.

Rury spiro – sztywne okrągłe kanały ze zwijanej spiralnie blachy stalowej służące do przesyłu powietrza (często pojęciem tym błędnie określa się inne miękkie przewody wentylacyjne).

Sprawność rekuperatora - współczynnik informujący, jaki procent ciepła z powietrza wywiewanego zostaje przekazany w wymienniku ciepła do powietrza nawiewanego.

Spręż dyspozycyjny rekuperatora – ciśnienie (siła), z jaką rekuperator przetłacza powietrze do kanałów wentylacyjnych mierzone na jego króćcach; dopiero podanie wydajności razem ze sprężem w wyczerpujący sposób informuje o mocy urządzenia.

Sterownik do szybkiego przewietrzania – umożliwia aktywowanie czasowego zwiększenia intensywności wentylacji przez czas ustawiony indywidualnie przez użytkownika.

System antyzamrożeniowy – w pełni automatyczny system rekuperatora załączający się podczas długotrwałych niskich temperatur zabezpieczający urządzenie przed  zamarzaniem. Wyposażony w impulsową nagrzewnicę wstępną sterowaną specjalny algUmożliwia utrzymanie stałej ilości powietrza nawiewanego i utrzymanie wentylacji zrównoważonej.

Wydajność rekuperatora – ilość powietrza, którą przetłacza rekuperator, zazwyczaj podawana równolegle ze sprężem dyspozycyjnym.

Wymiennik ciepła – urządzenie w rekuperatorze zbudowane z małych kanalików odpowiednio ukierunkowanych pozwalający na przekazywanie energii z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego lub odwrotnie.

Wymiennik entalpiczny – urządzenie o podobnej budowie jak wymiennik ciepła umożliwiające odzysk ciepła i wilgoci; jednocześnie dzięki zastosowaniu materiałów o odpowiedniej przepuszczalności, w wymienniku dochodzi do przekazania wilgoci bez mieszania się powietrza.

Zabezpieczenie kominowe – jego działanie polega na ochronie przed powstaniem nierównomierności w pracy nawiewu i wywiewu (pod- lub nadciśnienia w budynku). Funkcja ta wykorzystywana jest w domach wyposażonych w kominek, gdzie istnieje ryzyko zasysania dymu z komina do salonu.

Do góry

System antysmogowy ALPHAclear

Czyste powietrze bez smogu w domu z rekuperacją!

Czytaj więcej