Na co zwrócić uwagę przy wyborze rekuperacji

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła oparty na rekuperatorze zapewnia odzysk ciepła z powietrza, które…

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem ciepła oparty na rekuperatorze zapewnia odzysk ciepła z powietrza, które przy zastosowaniu tradycyjnych kominów wentylacji grawitacyjnej bezpowrotnie ucieka.

Skuteczna wentylacja mechaniczna zapewnia ciągłą obecność w domu świeżego powietrza bez konieczności aktywnego przewietrzania.

Przebywając w domu ten komfort rzeczywiście da się odczuć, odczuje go również kieszeń inwestora, gdyż rekuperacja to nie tylko świeże powietrze, ale również znaczna redukcja kosztów ogrzewania.

Nowoczesne budownictwo to budownictwo przede wszystkim szczelne i ciepłe, skoncentrowane na doborze takich materiałów budowlanych, które ograniczają straty energetyczne budynku do minimum.

Szczelne okna, ciepłe szyby, nowoczesne materiały wznoszeniowe, grube warstwy ocieplenia i doskonale zaizolowane ściany – to wszystko znacznie ogranicza zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Domy pasywne, ale także niskoenergetyczne potrzebują minimalne ilości energii do zapewnienia komfortowej temperatury – ich funkcjonowanie bez systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła nie byłoby możliwe, gdyż straty energii cieplnej budynku przez kominy wentylacji grawitacyjnej sięgają nawet 60% w zależności od stopnia szczelności budynku. 

Jedynym więc rozwiązaniem dla nowoczesnego, szczelnego domu jest system wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, która znacznie ogranicza straty energetyczne powstające w wyniku wentylowania zapewniając przy tym stały dostęp do świeżego powietrza.

Najważniejsze przy wyborze rekuperatora i wykonawcy systemu rekuperacji jest:

1. Projekt

Aby wentylacja przynosiła wymierne korzyści, projektant powinien właściwie określić zapotrzebowanie budynku na konkretną ilość powietrza. Robi to się przyjmując do obliczeń obowiązujące aktualnie wytyczne dotyczące:

  1. liczby osób przebywających w budynku
  2. kubatury poszczególnych pomieszczeń budynku
  3. przeznaczenia pomieszczeń

2. Odpowiednia jakość rekuperatora

Wybór urządzeń do wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła jest na polskim rynku dosyć duży. Pamiętajmy, by przy wyborze uwzględnić najważniejsze parametry rekuperatora:

  1. odzysk ciepła: parametr podawany przez producentów w %, czyli jego skuteczność: im jest on większy, tym lepiej: rekuperatory AERIS zapewniają odzysk ciepła do 95%
  2. zużycie prądu: ponieważ urządzenie powinno pracować 24h/dobę przez cały rok nawet podczas nieobecności mieszkańców, istotne jest, ile prądu zużyje: rekuperatory AERIS zużywają średnio 45W, co daje średni dzienny koszt użytkowania rekuperatora na poziomie 0,39 pln
  3. by-pass: dodatkowo zapewnia on możliwość tzw. „swobodnego chłodzenia” poprzez skierowanie w okresie letnim chłodniejszego nocnego, zewnętrznego powietrza bezpośrednio do pomieszczeń; zapewnia także wywiew ciepłego powietrza z budynku bezpośrednio na zewnątrz omijając wymiennik; by-pass używany jest głównie latem – w tym okresie chłodniejsze powietrze (lub powietrze z gruntowego wymiennika ciepła) wprowadzane jest bezpośrednio do budynku; by-pass funkcjonuje całkowicie automatycznie, jedynym parametrem, jaki należy określić jest tzw. temperatura komfortowa, jaką chcemy uzyskać w budynku

Niezwykle istotna dla utrzymania wysokich parametrów pracy rekuperatora jest regularna wymiana filtrów.

Ponieważ zatrzymują one skutecznie większość zanieczyszczeń, szybko ulegają zabrudzeniu i tracą swoje właściwości.

Mogą wtedy – poprzez stworzenie dużych oporów przepływów powietrza – upośledzać pracę rekuperatora.

W skrajnych przypadkach, gdy centrala przez długi czas pracuje z zabrudzonymi filtrami, może dojść nawet do zabrudzenia wymiennika, co powoduje powstanie dodatkowych oporów.

W zależności od stopnia zanieczyszczenia powietrza (a także pory roku), filtry wymienia się średnio raz na 3 miesiące – o czym może automatycznie przypomnieć odpowiednio ustawiony sterownik rekuperatora – przy czym co najmniej raz w miesiącu należy sprawdzić, czy filtry nie uległy nadmiernemu zabrudzeniu.

3. Wysoka jakość instalacji wentylacyjnej oraz sztywne zaizolowane przewody

Wykonanie zgodnego z normami i przepisami projektu wentylacji oraz wybór najlepszego urządzenia nie gwarantuje jeszcze prawidłowego działania instalacji rekuperacyjnej.

Poprawne, bezawaryjne i zapewniające odzysk ciepła oraz komfort klimatyczny domu działanie wentylacji mechanicznej, gwarantuje dopiero odpowiednio wykonana instalacja wentylacyjna.

Dające odczuwalne, oczekiwane rezultaty działanie instalacji wentylacyjnej zależne jest nie tylko od jakości użytych materiałów, ale przede wszystkim od prawidłowego, szczelnego połączenia przewodów wentylacyjnych oraz ich dokładnego zaizolowania.

Bardzo ważna jest wysoka jakość i precyzja wykonania instalacji – jeżeli wykonujący instalację monter nie posiada dostatecznego doświadczenia, źle odczyta projekt lub nie będzie przestrzegał wytycznych projektowych, całość systemu nie będzie funkcjonować prawidłowo.

4. Regulacja systemu

Po zakończeniu ostatniego etapu montażu, a przed oddaniem instalacji do użytkowania, niezbędna jest precyzyjna jej regulacja wykonana zgodnie z projektem.

Aby sprawdzić, czy wentylacja działa zgodnie z zaprojektowanymi przepływami powietrza w określonych pomieszczeniach, niezbędne jest specjalistyczne urządzenie pomiarowe: anemometr.

Tylko poprawne wykonanie regulacji systemu gwarantuje uzyskanie w domu prawidłowego efektu wentylacji zrównoważonej.

Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław). Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wyłącznie w celu przesłania zamówionej przez Ciebie oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia zamówionej oferty. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy. Oprócz Administratora odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi dotyczące obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.