Słownik pojęć

Anemostaty – elementy montowane na zakończeniu przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w ścianie lub suficie, przez…

Anemostaty – elementy montowane na zakończeniu przewodów wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w ścianie lub suficie, przez które powietrze jest nawiewane lub wywiewane z pomieszczeń; anemostaty umożliwiają regulację strumienia powietrza i prawidłowe jego rozprowadzenie w pomieszczeniach.

By-pass – element w rekuperatorze służący do ominięcia wymiennika ciepła pozwalający w okresie letnim na wykorzystanie chłodnego powietrza.

Czerpnia – element montowany na elewacji podłączony do przewodów wentylacyjnych służący do pobierania świeżego powietrza (nawiewanego do pomieszczeń).

Czujnik CO2 – przeznaczony do mierzenia stężenia dwutlenku węgla w budynkach mieszkalnych. W zależności od wielkości stężenia CO2 w powietrzu, czujnik przekształca zmierzoną wartość na sygnał od 0 do 10 V i za pomocą tego sygnału steruje rekuperatorem zmieniając wydajność wentylatorów. W ten sposób, dzięki dodatkowej wentylacji, powietrze w pomieszczeniach, w których zwiększyło się stężenie CO2 (np. podczas przebywania w domu większej ilości ludzi), może być szybko oczyszczone poprzez dodatkowe wietrzenie.

Czujnik wilgotności – przeznaczony do mierzenia poziomu wilgotności w budynkach mieszkalnych. W zależności od poziomu wilgotności w powietrzu, czujnik przekształca zmierzoną wartość na odpowiedni sygnał od 0 do 10 V i za pomocą tego sygnału steruje rekuperatorem zmieniając wydajność wentylatorów. W ten sposób, dzięki dodatkowej wentylacji, powietrze w pomieszczeniach, w których zwiększył się poziom wilgotności, (np. podczas intensywnego korzystania z łazienki lub kuchni), może być szybko oczyszczone z nadmiernej wilgoci poprzez dodatkowe wietrzenie.

Filtr – element zatrzymujący zanieczyszczenia stałe oczyszczający powietrze świeże na nawiewie, na wywiewie filtr pełni funkcję ochronną wymiennika przed zanieczyszczeniami.

GGWC – gruntowy glikolowy wymiennik ciepła to urządzenie umieszczane między czerpnią powietrza, a centralą wentylacyjną. Jego zadaniem jest przekazywanie ciepła lub chłodu (w zależności od trybu pracy – letni lub zimowy) pochodzącego z gruntu, do powietrza wentylacyjnego. Moduł ten zasilany jest 30% roztworem wodnym glikolu, które stanowi medium transportujące energię cieplną.

Impulsowa nagrzewnica wstępna – zabezpiecza wymiennik centrali przed zamarzaniem,  umożliwia zachowanie ciągłej wentylacji zrównoważonej w okresie długich mrozów.

Jednostka chłodnicza ARTIC – urządzenie służące do schładzania powietrza nawiewanego w systemach wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Klasa szczelności –  informuje o szczelności połączeń kanałów z kształtkami i dokładności wykonania rur Spiro oraz o klasie szczelności używanego materiału, najczęściej spotykane to klasa A, B, C, D, A, przy czym A to klasa kanałów o najmniejszej szczelności, klasa D to kanały z uszczelkami o najwyższej klasie szczelności.

Przewody wentylacyjne – najczęściej stalowe elementy (rury) służące do transportowania powietrza.

Pa (Pascal) – jednostka ciśnienia.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne – kuchnia, łazienka, toaleta, pralnia, suszarnia, itp.

Pomieszczenia mieszkalne – pokój, sypialnia, salon, itp.

Pomieszczenia pomocnicze – garderoba, spiżarnia, pomieszczenia porządkowe, itp.

Radiowe sterowanie – sterownik bezprzewodowy RFZ wykorzystujący technologię radiową umożliwia zdalne sterowanie pracą rekuperatora bez konieczności korzystania z przełącznika trójstopniowego, sterownika EASE czy panelu LUXE.

Rekuperator (centrala wentylacyjna) – urządzenie służące do wymiany powietrza w pomieszczeniach posiadające wymiennik ciepła umożliwiający odzysk ciepła oraz filtrację powietrza.

Rury spiro – sztywne okrągłe kanały ze zwijanej spiralnie blachy stalowej służące do przesyłu powietrza (często pojęciem tym błędnie określa się inne miękkie przewody wentylacyjne).

Sprawność rekuperatora – współczynnik informujący, jaki procent ciepła z powietrza wywiewanego zostaje przekazany w wymienniku ciepła do powietrza nawiewanego.

Spręż dyspozycyjny rekuperatora – ciśnienie (siła), z jaką rekuperator przetłacza powietrze do kanałów wentylacyjnych mierzone na jego króćcach; dopiero podanie wydajności razem ze sprężem w wyczerpujący sposób informuje o mocy urządzenia.

Sterownik do szybkiego przewietrzania – umożliwia aktywowanie czasowego zwiększenia intensywności wentylacji przez czas ustawiony indywidualnie przez użytkownika.

System antyzamrożeniowy – w pełni automatyczny system rekuperatora załączający się podczas długotrwałych niskich temperatur zabezpieczający urządzenie przed  zamarzaniem. Wyposażony w impulsową nagrzewnicę wstępną sterowaną specjalny algUmożliwia utrzymanie stałej ilości powietrza nawiewanego i utrzymanie wentylacji zrównoważonej.

Wydajność rekuperatora – ilość powietrza, którą przetłacza rekuperator, zazwyczaj podawana równolegle ze sprężem dyspozycyjnym.

Wymiennik ciepła – urządzenie w rekuperatorze zbudowane z małych kanalików odpowiednio ukierunkowanych pozwalający na przekazywanie energii z powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego lub odwrotnie.

Wymiennik entalpiczny – urządzenie o podobnej budowie jak wymiennik ciepła umożliwiające odzysk ciepła i wilgoci; jednocześnie dzięki zastosowaniu materiałów o odpowiedniej przepuszczalności, w wymienniku dochodzi do przekazania wilgoci bez mieszania się powietrza.

Zabezpieczenie kominowe – jego działanie polega na ochronie przed powstaniem nierównomierności w pracy nawiewu i wywiewu (pod- lub nadciśnienia w budynku). Funkcja ta wykorzystywana jest w domach wyposażonych w kominek, gdzie istnieje ryzyko zasysania dymu z komina do salonu.

Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław). Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wyłącznie w celu przesłania zamówionej przez Ciebie oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia zamówionej oferty. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy. Oprócz Administratora odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi dotyczące obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.