Zalecenia dla domu wyposażonego w rekuperator

OKNA Okna nie powinny być wyposażone w mikrowentylację lub inne formy rozszczelniania. Powinny być maksymalnie…

OKNA

Okna nie powinny być wyposażone w mikrowentylację lub inne formy rozszczelniania. Powinny być maksymalnie szczelne.

Dla optymalnego efektu sugerujemy montaż okien wyposażonych w szyby oraz ramy o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła, zamontowane w sposób zapewniający uniknięcie powstania jakichkolwiek mostków termicznych w miejscu styku ramy okna lub parapetu z murem.

DRZWI WEWNĘTRZNE

Powinny zapewniać przepływ powietrza pomiędzy pomieszczeniami. Efekt ten uzyskać można pozostawiając podcięcie o powierzchni od 80 do 200 cm² (w zależności od rodzaju pomieszczenia) pod drzwiami lub poprzez zastosowanie kratki drzwiowej.

Drzwi zewnętrzne oraz ewentualne drzwi kotłowni czy garażu powinny być całkowicie szczelne.

IZOLACJA BUDYNKU

Powinna zostać wykonana w sposób zapewniający uniknięcie powstania mostków termicznych. Jej grubość i współczynnik izolacyjności powinny zapewnić izolację odpowiednią co najmniej dla domu energooszczędnego.

Dotyczy to zarówno izolacji ścian, jak również dachu, fundamentów czy podłóg.

KOMINY

Przy rekuperacji kominy wentylacyjne, kratki czy zetki wentylacyjne są zbędne. Jedynie w przypadku domów wyposażonych w kominek lub system CO wymagający zastosowania komina ich wykonanie staje się konieczne.

W zależności od typu systemu grzewczego należy zastosować odpowiedni system wentylacyjny pomieszczenia kotłowni. Garaż musi zostać również wyposażony w niezależny system wentylacyjny, zgodnie z przepisami dotyczącymi wentylacji garaży.

KOMINEK

W domu wyposażonym w rekuperator wskazane jest zastosowanie kominka z zamkniętą komorą spalania oraz wyposażonego w niezależny system pobierania powietrza zewnętrznego do paleniska.

OKAP KUCHENNY

W przypadku wentylacji nawiewno-wywiewnej zalecamy stosowanie okapu w wersji filtrującej za pomocą filtra przeciwtłuszczowego oraz przeciwzapachowego (węglowego), bez wyprowadzania powietrza na zewnątrz.

Nie zalecamy łączenia okapu kuchennego z systemem wentylacyjnym z rekuperatorem.

Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław). Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wyłącznie w celu przesłania zamówionej przez Ciebie oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia zamówionej oferty. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy. Oprócz Administratora odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi dotyczące obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.