Sterownik ComfoSenseC

Sterownik ComfoSense C współpracuje z rekuperatorami AERISnext w pełnej wersji (również z odzyskiem wilgoci) i umożliwia dostęp do wszystkich funkcjonalności centrali.
/
Produkty
/
Sterownik ComfoSenseC

Sterownik ComfoSenseC

Sterownik ComfoSense C do rekuperatorów AERISnext w pełnej wersji (również ERV). Wersja AERISnext standard obsługiwana jest tylko przez sterownik ComfoSwitchC.
możliwość ustawienia godzinowych indywidualnych programów wentylacji: innych dla dni roboczych, innych dla weekendów i innych dla jednego dnia w tygodniu (różnego od pozostałych dni roboczych)
ustawienie trybu 'przewietrzanie' (włączenie maksymalnego przewietrzania w celu intensywnej, czasowej wentylacji pomieszczeń) na dowolnie ustawiony czas
przełączanie pomiędzy trybem AUTO i MANUALNYM
odczyt z ikony wentylatora na wyświetlaczu aktualnie zadanej intensywności wentylacji
blokada przed niepożądanym dostępem np. przed dziećmi
możliwość wyłączenia wentylatora nawiewnego (IN) lub wywiewnego (OUT); stosuje się np. w celu nie przedostawania się z zewnątrz nieprzyjemnych zapachów; uwaga: zaburza to zrównoważoną wentylację, można stosować wyłącznie na krótkie okresy czasu
funkcja AWAY przełącza wentylację na najniższą wydajność rekuperatora przez określony czas
możliwość ustawienia trzech profili temperatury w pomieszczeniach (uwaga! ustawienie to wpływa na ilość odzyskiwanego ciepła przez rekuperator): - ciepły (WARM), jeżeli wolisz wolisz ogólnie wyższą temperaturę w pomieszczeniu; - normalny (NORMAL), jeżeli wolisz średnią temperaturę (ustawienie fabryczne sterownika), - chłodny (COOL), jeśli wolisz ogólnie niższą temperaturę w pomieszczeniu
wyłączenie lub włączenie wyświetlania godziny na sterowniku
wyświetlanie temperatury w stopniach C
powiadomienia o usterkach centrali poprzez powiadomienie na wyświetlaczu sterownika
powiadomienie o konieczności wymiany filtra
kompatybilny z radiowym sterownikiem radiowym RFZ (sterowanie bezprzewodowe z dowolnego miejsca w domu)
wymiary 80 x 80 mm
Zacznij od kontaktu
Administratorem danych osobowych jest Roha Group Sp. z o.o. (ul. Rudzka 9-11, 54-427 Wrocław). Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wyłącznie w celu przesłania zamówionej przez Ciebie oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości przedstawienia zamówionej oferty. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy. Oprócz Administratora odbiorcą danych są podmioty świadczące usługi dotyczące obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.